Fysiotherapie

De fysiotherapeut is dus bewegingsdeskundige, die bekijkt op welke punten de vrije beweging belemmerd wordt. Om tot het beste behandelplan te komen hebben wij, met jouw toestemming, intercollegiaal overleg.
Zij gaat samen met jou aan het werk om zo snel en zo goed mogelijk resultaat te behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt zij samen met jou naar jouw wensen, je lichamelijke situatie en je mogelijkheden.
Vervolgens stabiliseert, vermindert of herstelt de fysiotherapeut de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, fysische therapie, massage, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert zij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren dat de normale houding en beweging weer mogelijk is. Of zij leert je hoe jij zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.